top of page

SURIN
 

ในงานเปิดตัว ณ ย่านทรงวาด TARS Unlimited พร้อมนำเสนอนิทรรศการกลุ่มที่รวบรวมงานจากศิลปินทั้ง 5 ท่าน มิตร ใจอินทร์, ปริณต คุณากรวงศ์, พิสฐิฎ์กุล ควรเเถลง, อำพรรณี สะเตาะ เเละธนวัฒน์ นุ่มเจริญ


PAST RACE - cultural clusters


TARS Unlimited ตั้งต้นขึ้นเป็นศูนย์รวมการเเสดงออกทางศิลปะที่ท้าทายขอบเขตเเละน้อมรับจินตนาการของมนุษย์อันไม่มีที่สิ้นสุดตั้งเเต่เเรกเริ่ม เราเห็นพื้นที่นี้เป็นดั่งสะพานเชื่อมวัฒนธรรม เป็นพื้นที่ในการเชื่อมโยงเเนวคิด ความรู้สึก เเละประสบการณ์ที่ไหลหลั่งอย่างมีอิสระ ข้ามผ่านอุปสรรคทางภาษา ทางภูมิศาสตร์ เเละทางมุมมอง

 

TARS Unlimited มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมโดยนำเเนวคิดของทางผ่านมาประกอบกันให้เป็นรูปเป็นร่างผ่านนิทรรศการในงานเปิดตัวนี้ ประวัติศาสตร์เเละประเพณีดั้งเดิมของย่านทรงวาดทำให้ย่านนี้เป็นสถานที่อันสมบูรณ์เเบบในการค้นหาเเนวคิดดังกล่าวที่หยั่งรากฝังลึกอยู่ในโครงสร้างของตัวอาคารเเละสิ่งรายล้อมต่างๆ  - เป็นสิ่งที่เชื้อเชิญให้เราได้ร่อนเร่ พิศวง เเละรู้เห็นเป็นพยานของสิ่งที่ผ่านมาเเละผ่านไป ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ผ่านการคัดกรอง ยอมรับ หรือถูกปฏิเสธ
 

CURRENT WORLD - illusion is sacred 

 

SURIN เป็นชื่อที่นำมาจากชื่อของคุณสุรินทร์ผู้เป็นที่รักของคนพื้นถิ่นซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูเเลมัสยิดหลวงโกชาอิศหาก ในฐานะที่เป็นคนนอกวงการศิลปะ คุณสุรินทร์ได้รับเชิญให้เเบ่งปันมุมมองสดใหม่ไร้ซึ่งการกลั่นกรองที่มีต่องานศิลปะที่ผ่านการคัดสรรมาจัดเเสดงในนิทรรศการนี้ ความเข้าใจอันถ่องเเท้ปราศจากอคติหรือเเนวคิดทางวิชาการตามเเบบเเผน เผยให้เราได้เห็นเรื่องราวลึกซึ้งอันเป็นสากลที่สะท้อนให้เห็นในเเต่ละวัฒนธรรมเเละยุคสมัย
 

FUTURE PERSPECTIVE - open source 

 

SURIN เป็นดั่งสิ่งย้ำเตือนความทรงจำอันเเรงกล้าของพลังที่สามารถเเปรผันได้ของศิลปะ ณ ที่เเห่งนี้ เเนวคิดได้มาบรรจบกัน มุมมองได้มาปะทะกัน เเละขอบเขตได้ทลายหายไป ก่อเกิดเป็นเรื่องราวใหม่ๆ เเละหลอมรวมความสัมพันธ์ซึ่งนำพาขีดจำกัดของประเพณีเเละเเบบเเผนก้าวข้ามไปอีกขั้นหนึ่ง

 

ไอรีน รีส

Add a Title

Add a Title

SURIN
 

ในงานเปิดตัว ณ ย่านทรงวาด TARS Unlimited พร้อมนำเสนอนิทรรศการกลุ่มที่รวบรวมงานจากศิลปินทั้ง 5 ท่าน มิตร ใจอินทร์, ปริณต คุณากรวงศ์, พิสฐิฎ์กุล ควรเเถลง, อำพรรณี สะเตาะ เเละธนวัฒน์ นุ่มเจริญ


PAST RACE - cultural clusters


TARS Unlimited ตั้งต้นขึ้นเป็นศูนย์รวมการเเสดงออกทางศิลปะที่ท้าทายขอบเขตเเละน้อมรับจินตนาการของมนุษย์อันไม่มีที่สิ้นสุดตั้งเเต่เเรกเริ่ม เราเห็นพื้นที่นี้เป็นดั่งสะพานเชื่อมวัฒนธรรม เป็นพื้นที่ในการเชื่อมโยงเเนวคิด ความรู้สึก เเละประสบการณ์ที่ไหลหลั่งอย่างมีอิสระ ข้ามผ่านอุปสรรคทางภาษา ทางภูมิศาสตร์ เเละทางมุมมอง

 

TARS Unlimited มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมโดยนำเเนวคิดของทางผ่านมาประกอบกันให้เป็นรูปเป็นร่างผ่านนิทรรศการในงานเปิดตัวนี้ ประวัติศาสตร์เเละประเพณีดั้งเดิมของย่านทรงวาดทำให้ย่านนี้เป็นสถานที่อันสมบูรณ์เเบบในการค้นหาเเนวคิดดังกล่าวที่หยั่งรากฝังลึกอยู่ในโครงสร้างของตัวอาคารเเละสิ่งรายล้อมต่างๆ  - เป็นสิ่งที่เชื้อเชิญให้เราได้ร่อนเร่ พิศวง เเละรู้เห็นเป็นพยานของสิ่งที่ผ่านมาเเละผ่านไป ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ผ่านการคัดกรอง ยอมรับ หรือถูกปฏิเสธ
 

CURRENT WORLD - illusion is sacred 

 

SURIN เป็นชื่อที่นำมาจากชื่อของคุณสุรินทร์ผู้เป็นที่รักของคนพื้นถิ่นซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูเเลมัสยิดหลวงโกชาอิศหาก ในฐานะที่เป็นคนนอกวงการศิลปะ คุณสุรินทร์ได้รับเชิญให้เเบ่งปันมุมมองสดใหม่ไร้ซึ่งการกลั่นกรองที่มีต่องานศิลปะที่ผ่านการคัดสรรมาจัดเเสดงในนิทรรศการนี้ ความเข้าใจอันถ่องเเท้ปราศจากอคติหรือเเนวคิดทางวิชาการตามเเบบเเผน เผยให้เราได้เห็นเรื่องราวลึกซึ้งอันเป็นสากลที่สะท้อนให้เห็นในเเต่ละวัฒนธรรมเเละยุคสมัย
 

FUTURE PERSPECTIVE - open source 

 

SURIN เป็นดั่งสิ่งย้ำเตือนความทรงจำอันเเรงกล้าของพลังที่สามารถเเปรผันได้ของศิลปะ ณ ที่เเห่งนี้ เเนวคิดได้มาบรรจบกัน มุมมองได้มาปะทะกัน เเละขอบเขตได้ทลายหายไป ก่อเกิดเป็นเรื่องราวใหม่ๆ เเละหลอมรวมความสัมพันธ์ซึ่งนำพาขีดจำกัดของประเพณีเเละเเบบเเผนก้าวข้ามไปอีกขั้นหนึ่ง

 

ไอรีน รีส

bottom of page